20. 10 2018 @ 18:38
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Javni natječaj za poslove održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina

Javni natječaj za poslove održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina

Općina Podstrana, 21312 Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 40910925478 objavljuje Javni natječaj  za poslove održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na temelju pisanog ugovora na period od 10. svibnja 2018. godine do 31. prosinca 2020.godine.

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 20.04. 2018. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Javni naručitelj je dana 13. travnja 2018.g. zaprimio upit gospodarskog subjekta koji je preuzeo dokumentaciju za javni natječaj u kojem navodi:

Pitanje gospodarskog subjekat:

“Molimo Vas da nam u svrhu izrade ponude iz predmetnog javnog natječaja odgovorite na upit:
1. Da li ponudu može podnijeti zajednica ponuditelja?
2. Da li je potrebno u ponudi priložiti potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Naručitelju?”

Odgovor javnog naručitelja:

1. Zajednica ponuditelja nije dopuštena.
Natječajnom dokumentacijom nije predviđena mogućnost davanja ponude od strane Zajednice ponuditelja. U skladu s tim Natječajna dokumentacija ne sadrži ni obrasce za Zajednicu ponuditelja niti su traženi dokazi sposobnosti za članove Zajednice ponuditelja.
2. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Podstrana nije potrebno dostavljati. Naručitelj prilikom pregleda dostavljenih ponuda uvidom u svoju knjigovodstvenu evidenciju utvrditi da li ponuditelj ima ili nema nepodmirenih obveza prema Općini Podstrana i takav podatak unijeti u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Stručno povjerenstvo

Također pogledajte

Objavljen Natječaj za stipendije Općine Podstrana!

Objavljen Natječaj za stipendije Općine Podstrana!

Općina Podstrana je 09. listopada 2018. objavila Natječaj za stipendije za akademsku 2018./2019. godinu . Natječaj …