24. 09 2020 @ 18:38
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Javni natječaj za poslove održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina

Javni natječaj za poslove održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina

Općina Podstrana, 21312 Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 40910925478 objavljuje Javni natječaj  za poslove održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na temelju pisanog ugovora na period od 10. svibnja 2018. godine do 31. prosinca 2020.godine.

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 20.04. 2018. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Javni naručitelj je dana 13. travnja 2018.g. zaprimio upit gospodarskog subjekta koji je preuzeo dokumentaciju za javni natječaj u kojem navodi:

Pitanje gospodarskog subjekat:

“Molimo Vas da nam u svrhu izrade ponude iz predmetnog javnog natječaja odgovorite na upit:
1. Da li ponudu može podnijeti zajednica ponuditelja?
2. Da li je potrebno u ponudi priložiti potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Naručitelju?”

Odgovor javnog naručitelja:

1. Zajednica ponuditelja nije dopuštena.
Natječajnom dokumentacijom nije predviđena mogućnost davanja ponude od strane Zajednice ponuditelja. U skladu s tim Natječajna dokumentacija ne sadrži ni obrasce za Zajednicu ponuditelja niti su traženi dokazi sposobnosti za članove Zajednice ponuditelja.
2. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Podstrana nije potrebno dostavljati. Naručitelj prilikom pregleda dostavljenih ponuda uvidom u svoju knjigovodstvenu evidenciju utvrditi da li ponuditelj ima ili nema nepodmirenih obveza prema Općini Podstrana i takav podatak unijeti u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Stručno povjerenstvo

Također pogledajte

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj, 36/15 i …