16. 01 2019 @ 15:01
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

  1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije kroz:
  • Mjeru I. – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu,
  • Mjeru II. – povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta – Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.
  1. Pravo na potporu može ostvariti:
  • Mjera I. – Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač
  • Mjera II. – Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač

(u daljnjem tekstu: Korisnik).

  1. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnoj stranici Županije zaključno s datumom 26.03.2018.
  2. Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo na Prijavnom obrascu 1. koji će biti objavljen na mrežnoj stranici županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte na adresu Županije ili predajom na Protokol Splitsko-dalmatinske županije.

Puni naziv i adresa prijavitelja*

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO
Prijava na Javni poziv
“PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU SDŽ
(navesti Mjeru za koju se prijavljujete Mjera I. ili Mjera II.)”
Domovinskog rata 2
21 000 SPLIT

* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja, prijava će se smatrati nevažećom

  1. Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).
  2. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, Korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku i o prijavljenom Projektu objavi na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, te u drugim izvještajima.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-poštom: anita.aranza@dalmacija.hr

Također pogledajte

Poziv na javni uvid u geodetski elaborat izrađen u svrhu formiranja građ. čestice za izgradnju pristupnog puta vodospremi Podstrana III

STADIA D.O.O. Dioklecijanova 12, Solin objavljuje POZIV NA JAVNI UVID u geodetski elaborat izrađen u …