24. 09 2020 @ 18:55
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

  1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije kroz:
  • Mjeru I. – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu,
  • Mjeru II. – povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta – Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.
  1. Pravo na potporu može ostvariti:
  • Mjera I. – Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač
  • Mjera II. – Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač

(u daljnjem tekstu: Korisnik).

  1. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnoj stranici Županije zaključno s datumom 26.03.2018.
  2. Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo na Prijavnom obrascu 1. koji će biti objavljen na mrežnoj stranici županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte na adresu Županije ili predajom na Protokol Splitsko-dalmatinske županije.

Puni naziv i adresa prijavitelja*

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO
Prijava na Javni poziv
“PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU SDŽ
(navesti Mjeru za koju se prijavljujete Mjera I. ili Mjera II.)”
Domovinskog rata 2
21 000 SPLIT

* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja, prijava će se smatrati nevažećom

  1. Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).
  2. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, Korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku i o prijavljenom Projektu objavi na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, te u drugim izvještajima.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-poštom: anita.aranza@dalmacija.hr

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …