9. 07 2020 @ 20:42
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana (Klasa: 021-05/13-01/01, Urbr: 2181/02-04/01-16-51) od 22. studenoga 2016. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana Adobe Acrobat

Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Javni uvid  trajat će od 24. siječnja 2018. godine do 31. siječnja 2018. godine, a Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana bit će objavljeni za vrijeme trajanja Javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

Javno izlaganje održat će se 25. siječnja 2018. godine (četvrtak), u 12:00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana mogu se dati na mjestu javnog uvida upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 31. siječnja 2018. godine (srijeda). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …