25. 01 2020 @ 9:50
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana za 2018. godinu

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana za 2018. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, i čl. 5. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana, i Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana, objavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana za 2018. godinu Adobe Acrobat

Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području Općine Podstrana, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana Općine Podstrana u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Podstrana.

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu:

  • Izvadak (ne stariji od 3 mjeseca od objave javnog poziva) ili preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske
  • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
  • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju Zajednici sportskih udruga Općine Podstrana (poštom ili osobno) 22. siječnja 2018. godine. Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Podstrana.

Prijave se u zatvorenoj omotnici na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Općine Podstrana šalju ili neposredno predaju na slijedeću adresu:

Zajednica sportskih udruga Općine Podstrana, Jurasova 2, 21312 PODSTRANA
“Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu za 2018.g. – ne otvaraj”

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  zsuop2005@gmail.com ili na broj mobitela: 091-5053-448, tajnik Ante Milković.

Također pogledajte

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2020. godini

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 …