18. 01 2021 @ 14:51
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 20. prosinca (srijeda) 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja i odgovori,
2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2018. godinu,
4. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
5. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Odluke o porezima Općine Podstrana,
6. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu,
7. Prijedlog za donošenje Odluke o sklapanju sporazuma radi uspostave novih suvlasničkih dijelova čest. zem. 1806 k.o. Donja Podstrana, te razvrgnuća suvlasničke zajednice,
8. Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. godinu,
9. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja obalnog pojasa od rijeke Žrnovnice do HC ”Lav” (UPU 3),
10. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …