29. 11 2020 @ 23:55
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) s a z i v a m,

6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 29. studenoga (srijeda) 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana,
 6. Prijedlog za donošenje III Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
 8. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac,
 10. Prijedlog za donošenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2018. godinu,
 11. Prijedlog za donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2018. godinu,
 12. Prijedlog za donošenje IV Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu,
 13. Prijedlog za donošenje Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu,
 14. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
 15. Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
 16. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana),
 17. Prijedlog za donošenje Odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana).

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …