Radovi na križanjima D8-Don Petra Cara i D8-Domagojeva ulica

Nakon rekonstrukcije dva križanja od vitalne važnosti za našu Općinu: križanje D8-Put Starog sela i križanje D8-Zvonimirova ulica i završenog projekta autobusnog ugibališta na Petrićevu, u tijeku su radovi na križanju D8-Don Petra Cara, i D8-Domagojeva ulica. Nažalost dinamika radova rekonstrukcije ne ide predviđenim tokom.

Naime, prilikom rekonstrukcije križanja D8-Don Petra Cara pronađeni su arheološki lokaliteti te su radovi pod nepredviđenim konzervatorskim nadzorom Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela Split što bitno usporava tijek radova.

Završetak svih radova i postavljanje semaforskog stupa očekuje se do 1. prosinca 2017. godine.

Također, radovi na rekonstrukciji D8-Domagojeva ulica ne idu predviđenim tokom radi izmještanja DTK instalacija (koje su projektom bile predviđene, no situacija na terenu odstupala je od predviđenog stanja) te se završetak radova može očekivati do početka Božićnih praznika.

Također pogledajte

Obavijest o radovima na dijelu Hercegovačke ulice

Obavještavamo stanare ulica Hercegovačka, Stepinčeva i Mile Gojsalić da će se dana 13. rujna .2021. …

Skip to content