25. 05 2018 @ 20:24
Naslovnica » Vijesti » Natječaj za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora Podstrana

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora Podstrana

PODUZETNIČKI INKUBATOR PODSTRANA d.o.o., Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ

za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u
okviru Poduzetničkog inkubatora Podstrana, na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana 3.

I.

Predmet natječaja je davanje u subvencionirani zakup poslovnog prostora površine 35 m².

II.

Zahtjeve za subvencionirani zakup prostora mogu podnijeti mali poduzetnici i poduzetnici početnici te inovatori i OPG.
Pod malim poduzetnicima smatraju se :
-pravne osobe sa sjedištem na području Općine Podstrana, koje su u potpunom vlasništvu fizičkih osoba ili u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu temeljnog kapitala većem od 50 posto (a koje se prema propisima o računovodstvu smatraju malim poduzetnicima),
s tim da registriranu djelatnost obavljaju najduže do tri godine.

III.

Zahtjeve za subvencionirani zakup prostora mogu podnijeti osobe iz prethodne točke koje se bave proizvodnom i razvojno–proizvodnom djelatnosti ili uslužnom djelatnosti vezanom za proizvodnju, inovativnom programu, uvođenju novih tehnologija te uslužnim djelatnostima i OPG.

IV.

Poslovni prostor daje se na subvencionirani zakup na vrijeme od jedne (1) do tri (3) godine.

V.

Zakupnina za poslovne prostore biti će usklađena s tržišnom cijenom najma, s tim da se prvih tri mjeseca korištenja zakup ne plaća, za prvu godinu korištenja zakup se plaća 25 posto, za drugu se plaća 50 posto a za treću godinu korištenja 75 posto utvrđenog iznosa. Ukoliko poduzetnik pruža ostalim poduzetnicima u inkubatoru specifične usluge moguće je da poduzetnik ostane i nakon tri godine ali u tom slučaju plaća 100% tržišnu vrijednost najma.

VI.

Zahtjev za ulazak u Poduzetnički inkubator Podstrana moguće je podići u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Podstrana d.o.o., na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, od 7.00 do
15.00 sati.
Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti :
-dokaz o registraciji ( izvod iz obrtnog registra ili registra trgovačkog suda ).

VIII.

Pisani zahtjev Adobe Acrobat s potrebnom dokumentacijom u privitku dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom : ZA NATJEČAJ –PIP na adresu Poduzetničkog inkubatora Podstrana d.o.o, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.
Rok za podnošenje prijava je 08. rujna 2017. godine.

IX.

Sve ostale informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 –15.00 sati u uredima Poduzetničkog inkubatora Podstrana (PIP) d.o.o, Trg dr. Franje Tuđmana 3, u Podstrani, ili na telefon 330-221.

Također pogledajte

Općina Podstrana za izradu projektne dokumentacije za Sportsko-rekreacijski centar Miljevac dobila 600.000,00 kn

Ministrica Gabriela Žalac jučer je potpisala 264 ugovora ukupne vrijednosti 57 milijuna kuna za sufinanciranje …