2. 12 2020 @ 22:36
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15)  s a z i v a m,

3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 19. lipnja (ponedjeljak) 2017. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

1.    Vijećnička pitanja i odgovori,
2.    Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Odbora za Statut i Poslovnik,
3.    Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Odbora za proračun, financije i općinsku imovinu,
4.    Prijedlog za donošenje Odluke  o izboru članova/članica Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
5.    Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica  Odbora za komunalne poslove,
6.    Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Komisije za dodjelu  javnih priznanja,
7.    Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Komisije za imenovanje ulica i trgova,
8.    Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
9.    Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za školstvo i predškolski razvoj,
10.    Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,
11.    Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za turizam,
12.    Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za kulturu i udruge,
13.    Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova/članica Vijeća za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Općine Podstrana.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …