17. 10 2018 @ 20:13
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova „Uredimo našu Općinu“ na području Općine Podstrana

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova „Uredimo našu Općinu“ na području Općine Podstrana

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova  Općina Podstrana raspisuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova „Uredimo našu Općinu“ na području Općine Podstrana
 Adobe Acrobat

1. Broj osoba koje se planira zaposliti: 15 radnika

2. Program javnog rada traje 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

3. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

Radovi na održavanju čistoće, zelenih površina i hortikulture:
–    poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: ručno čišćenje općinskih ulica, pražnjenje spremnika za otpad, ručno čišćenje prostora oko kontejnera,
–    radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: grabljanje travnjaka, košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova, čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova, orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar,
–    radovi na održavanju i uređenju dječjih igrališta,
–    radovi na uređenju obalnog pojasa: pražnjenje i čišćenje posuda za otpad, skupljanje rasutog sitnog otpada po plaži, uređenje zelenila,
–    radovi na uređenju groblja:  uređenje staza između grobova, plijevljenje korova, orezivanje ukrasnog bilja, uređenje prostora ispred centralnog križa,
–    radovi na čišćenju autobusnih ugibališta, čišćenje autobusnih nadstrešnica,
–    radovi na čišćenju divljih deponija.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta:
–    sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja,
–    radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste koji obuhvaćaju: ručno čišćenje cestovnih jaraka, ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
–    ostali poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta: betoniranje, čišćenje prometne signalizacije, ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja i uklanjanje barijera unutar pojasa ceste, pomoć kod rada stroja i obavlja druge poslove koji su potrebni za odvijanje procesa rada.

4. Ciljane skupine obuhvaćene Programom javnih radova su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,
– mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
– mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
– osobe starije od 50  prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
-osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

U javni rad ne mogu biti uključene osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

5. Na javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:
–  molba i životopis (vlastoručno potpisani),
– preslik osobne iskaznice,
– preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,
– preslik evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili preslik potvrde Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje s naznakom vremena prijave u evidenciji nezaposlenih.

6. Prijave se dostavljaju u Vlastiti pogon Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Također pogledajte

Ponovna javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo Jesenice – čvor Dugi Rat – most Cetina

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša oglašava Ponovnu javnu …