18. 07 2018 @ 5:16
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova „Uredimo našu Općinu“ na području Općine Podstrana

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova „Uredimo našu Općinu“ na području Općine Podstrana

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova  Općina Podstrana raspisuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova „Uredimo našu Općinu“ na području Općine Podstrana
 Adobe Acrobat

1. Broj osoba koje se planira zaposliti: 15 radnika

2. Program javnog rada traje 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

3. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

Radovi na održavanju čistoće, zelenih površina i hortikulture:
–    poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: ručno čišćenje općinskih ulica, pražnjenje spremnika za otpad, ručno čišćenje prostora oko kontejnera,
–    radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: grabljanje travnjaka, košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova, čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova, orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar,
–    radovi na održavanju i uređenju dječjih igrališta,
–    radovi na uređenju obalnog pojasa: pražnjenje i čišćenje posuda za otpad, skupljanje rasutog sitnog otpada po plaži, uređenje zelenila,
–    radovi na uređenju groblja:  uređenje staza između grobova, plijevljenje korova, orezivanje ukrasnog bilja, uređenje prostora ispred centralnog križa,
–    radovi na čišćenju autobusnih ugibališta, čišćenje autobusnih nadstrešnica,
–    radovi na čišćenju divljih deponija.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta:
–    sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja,
–    radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste koji obuhvaćaju: ručno čišćenje cestovnih jaraka, ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
–    ostali poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta: betoniranje, čišćenje prometne signalizacije, ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja i uklanjanje barijera unutar pojasa ceste, pomoć kod rada stroja i obavlja druge poslove koji su potrebni za odvijanje procesa rada.

4. Ciljane skupine obuhvaćene Programom javnih radova su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,
– mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
– mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
– osobe starije od 50  prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
-osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

U javni rad ne mogu biti uključene osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

5. Na javni poziv mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:
–  molba i životopis (vlastoručno potpisani),
– preslik osobne iskaznice,
– preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,
– preslik evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili preslik potvrde Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje s naznakom vremena prijave u evidenciji nezaposlenih.

6. Prijave se dostavljaju u Vlastiti pogon Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Također pogledajte

II. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2018. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …