18. 01 2021 @ 14:39
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 57. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

57. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) s a z i v a m,

57. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 20. ožujka (ponedjeljak) 2017. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 55. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Općinskog vijeća,
 4. Prijedlog o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2016. godinu,
 5. Rasprava po Zamolbi HRVI Tome (Ante) Krajinovića,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju povjerenika u postupku obnove zemljišne knjige za K.O. Gornja Podstrana,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2104/2 K.O. Donja Podstrana,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2104/3 K.O. Donja Podstrana,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2105/2 K.O. Donja Podstrana,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2106/7 K.O. Donja Podstrana,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2106/8 K.O. Donja Podstrana,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2106/10 K.O. Donja Podstrana,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2106/11 K.O. Donja Podstrana,
 14. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 2106/12 K.O. Donja Podstrana,
 15. Prijedlog za donošenje Odluke o izgradnji pristupnog puta od završetka asfaltiranog dijela kod Hotela Eden do čest.zem. 2267/3, K.O. Donja Podstrana,
 16. Prijedlog za donošenje Odluke donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II (UPU 17).

PREDSJEDNICA:

Gordana Božiković, v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …