18. 07 2018 @ 3:02
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Na temelju članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 94/13) te članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” broj 69/16), Vlastiti pogon Općine Podstrana objavljuje

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest Adobe Acrobat

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina na području Općine Podstrana u kojima se nalazi azbest, da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest a radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, dostave podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.

Prijavu građevine u kojoj se nalazi azbest možete obaviti popunjavanjem Obrasca prijave građevine u kojoj se nalazi azbest. Popunjeni i potpisani obrazac dostavite putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, ili na mail adresu Voditelja poslova namještenika Općine Podstrana: neven.kapic@podstrana.hr.

Općina Podstrana će prikupljene podatke proslijediti Fondu za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost.

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona Vlastitog pogona Općine Podstrana: 021 /330-451 ili putem mail adrese: neven.kapic@podstrana.hr.

Također pogledajte

II. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2018. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …