17. 10 2018 @ 20:32
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Na temelju članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 94/13) te članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” broj 69/16), Vlastiti pogon Općine Podstrana objavljuje

Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest Adobe Acrobat

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina na području Općine Podstrana u kojima se nalazi azbest, da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest a radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, dostave podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.

Prijavu građevine u kojoj se nalazi azbest možete obaviti popunjavanjem Obrasca prijave građevine u kojoj se nalazi azbest. Popunjeni i potpisani obrazac dostavite putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, ili na mail adresu Voditelja poslova namještenika Općine Podstrana: neven.kapic@podstrana.hr.

Općina Podstrana će prikupljene podatke proslijediti Fondu za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost.

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona Vlastitog pogona Općine Podstrana: 021 /330-451 ili putem mail adrese: neven.kapic@podstrana.hr.

Također pogledajte

Ponovna javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo Jesenice – čvor Dugi Rat – most Cetina

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša oglašava Ponovnu javnu …