2. 12 2020 @ 23:00
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 55. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

55. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

55. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 27. veljače (ponedjeljak) 2017. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu,
  4. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2017. godinu,
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički inkubator d.o.o. Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/1 K.O. Donja Podstrana),
  7. Prijedlog za donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2017. godinu,
  8. Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Udruga u 2016. godini,
  9. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …