18. 01 2021 @ 14:59
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 53. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

53. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  sazivam,

53. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 12. prosinca (ponedjeljak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2017. godinu,
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o sufinanciranju Izgradnje kanalizacijskog sustava Podstrana – I. faza,
  5. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Urbanističkog plana uređenja ”Strožanac 1” (UPU 4),
  7. Rasprava o  zahtjevu HEP ODS d.o.o., Elektrodalmacija Split za podmirenje dijela troška sanacije D8.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …