18. 01 2021 @ 15:10
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 51. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

51. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

a temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

51. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 22. studenoga (utorak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

1.    Vijećnička pitanja i odgovori,

2.    Usvajanje zapisnika sa 50. sjednice Općinskog vijeća,

3.    Prijedlog za donošenje IV Izmjena i dopuna proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu,

4.    Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području Općine Podstrana,

5.    Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora u Općini Podstrana,

6.    Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/2, 4277 i 3271 K.O. Donja Podstrana) za postavljanje bankomata,

7.    Izbor članova Savjeta mladih Općine Podstrana i njihovih zamjenika (glasovanje),

8.    Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Podstrana,

9.    Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest. zem. 329, k.o. Donja Podstrana,

10.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …