18. 01 2021 @ 15:11
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 50. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

50. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  sazivam,

50. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 3. listopada (ponedjeljak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt: Kanalizacijski sustav Općine Podstrana, I etapa izgradnje, I faza,
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za zahvat od Hotela Lav do Mutograsa,
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela čest. zem. 3278/3, k.o. Donja Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela čest. zem. 3293, k.o. Donja Podstrana.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …