17. 01 2021 @ 7:02
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 44. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

44. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

44. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 27. travnja (srijeda) 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu,
  4. Prijedlog za donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu,
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica temeljem pisanog ugovora,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban,
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji čest.zem. 3213 K.O. Donja Podstrana,
  8. Prijedlog za donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana 2015. – 2020. godine,
  9. Prijedlog za donošenje Odluke  o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana,
  10. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana.

PREDSJEDNICA:
Gordana Božiković,  v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …