12. 07 2020 @ 11:36
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) s a z i v a m,

29. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 27. svibnja (srijeda) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D:

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje javnih priznanja Općine Podstrana:

a) donošenje Odluke o imenovanju počasnog građanina općine Podstrana – don Ante Čotić,
b) donošenje Odluke o imenovanju počasnog građanina općine Podstrana – don Petar Dukić,
c) donošenje Odluke o dodjeli osobne nagrade gosp. Slavku Ružiću,
d) donošenje Odluke o dodjeli skupne nagrade Udruzi branitelja ”Oluja”,
e) donošenje Odluke o dodjeli zahvalnice gđi. Ani Strikić,
f) donošenje Odluke o dodjeli zahvalnice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu ”Podstrana”.

  1. Rasprava o legalizaciji stambene zgrade vlasnika Mate Mešina koja se dijelom nalazi na kat. čest. zem. 88 K.O. Donja Podstrana u vlasništvu Općine Podstrana,
  2. Rasprava po zahtjevu za izmjenom Detaljnog plana uređenja DPU OŠ „Strožanac“,
  3. Rasprava po zahtjevu za kupnjom zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana,
  4. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu,
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu,
  6. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana,
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom redu.

 PREDSJEDNIK:

Tomislav Buljan, v.r.

Također pogledajte

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …