22. 01 2021 @ 22:32
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2015. godinu.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2015. godinu.

ZAHTJEVI ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA

Sukladno čl. 46 Statuta Općine Podstrana (”Službeni oglasnik Općine Podstrana” broj 7/13),  članku 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08,133/13 i 63/14  u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2015. godinu (”Službeni oglasnik Općine Podstrana”, broj 05/15) od 20. ožujka 2015. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2015. godinu.

I.

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje.

II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe, te se nalazi u prilogu, a podnosi se putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe (Prilog 1B-tablica 2.).

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:
•    izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti.
•    dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
•    dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
•    dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom).

Podnositelja zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim i potpunim te usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana  za 2015. godinu, Vijeće će pozvati na uplatu određenog iznosa na ime naknade za koncesijsko odobrenje.

KLASA: 934-01/15-01/01
URBROJ: 2181/2-02/03-15-1
Podstrana, 18. svibnja 2015.

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović

Preuzimanje:

Također pogledajte

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2021. godini

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 …