2. 07 2020 @ 13:29
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 22. travnja (srieda) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Rasprava po prijedlogu skupine HRVI vezano za stambenog zbrinjavanja na području općine Podstrana,
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,
  5. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana,
  6. Prijedlog za donošenje Odluke u uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) ”Kamen i more”,
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
  8. Prijedlog za donošenje Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna,
  9. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom redu,
  10. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na legalizaciju građevina u području koridora prometnica.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan,  v.r.

Također pogledajte

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …