18. 01 2021 @ 14:09
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 31. ožujka (utorak) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

  1. Vijećnička pitanja i odgovori,
  2. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju ulice i sportske dvorane imenom poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pok. Vladimira Vukovića,
  4. Rasprava o legalizaciji stambene zgrade vlasnika Mate Mešina koja se dijelom nalazi na kat. čest. zem. 88 K.O. Donja Podstrana u vlasništvu Općine Podstrana,
  5. Rasprava o izdavanju suglasnosti za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u koridorima prometnica,
  6. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju u prostoru,
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana,
  9. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu,
  10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan,  v.r.

Također pogledajte

37. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …