2. 07 2020 @ 13:20
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 25. sjednica Općinskog vijeća

25. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 4. ožujka (srijeda) 2014. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Aktiviranje mandata članice vijeća (prestanak mirovanja mandata),
 4. Rasprava o tijeku postupka povodom zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za povratom uplaćenog komunalnog doprinosa,
 5. Obavijest o tijeku izvanparničnog postupka predlagatelja Martina Vlašića i dr. protiv predloženika Općine Podstrana radi utvrđenja naknade (Općinski sud u Splitu, posl. broj: R1-370/11),
 6. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih  osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o visini naknade za grobljanske usluge,
 8. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području općine Podstrana,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi Strateškog programa razvoja, odnosno Strategije razvoja Općine Podstrana za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

U privitku se dostavljaju materijali za sve točke dnevnog reda, osim za točku 5. koja će biti obrazložena na sjednici vijeća.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan,  v.r.

Također pogledajte

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …