2. 07 2020 @ 14:55
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Obavijest o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU područja Strožanac II

Obavijest o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU područja Strožanac II

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODSTRANA
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

Na temelju članka 88. st.1 Zakona o prostornom uređenju (153/13) Općina Podstrana, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje objavljuje

OBAVIJEST
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STROŽANAC II

Temeljem Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II- Podstrana (” Službeni glasnik Općine Podstrana” 10/14), pristupa se postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II- Podstrana (” Službeni glasnik Općine Podstrana” 4/13)

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Podstrana, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne poslove, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana ili na telefon 021-330-256.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …