20. 09 2020 @ 18:45
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 5/14) i točka II. Zaključka o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta Klasa:  430-01/14-01/01. od 24. ožujka 2014. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Preuzimanje:

  1. Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana pdf
  2. Dokumentacija za nadmetanje pdf

Također pogledajte

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj, 36/15 i …