2. 07 2020 @ 13:17
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m,

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana PDF

Sjednica će se održat dana 5. ožujka (srijeda) 2014. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Vijećnička pitanja i odgovori,
2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
3. Prijedlog za donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Općinu Podstrana – Revizija 2,
4. Prijedlog za donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana,
5. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana,
6. Rasprava po nacrtu teksta  javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana,
7. Rasprava o dosadašnjim i planiranim aktivnostima za turističku sezonu 2014. (izvještaj predsjednika Turističke Zajednice Tomislava Božikovića)

Predsjednik vijeća

Tomislav Buljan

Također pogledajte

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …