21. 08 2019 @ 20:04
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna UPU područja Grbavac-Podstrana

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna UPU područja Grbavac-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 ) načelnik Općine Podstrana objavljuje

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana

1.
Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana   trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine.

2.
Tekstualni dio Prijedloga Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana  i grafički dio  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od  8,00 do 12,00 sati.

3.
Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje Prijedloga  Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac  (9)-Podstrana  u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 13. siječnja 2014. godine s početkom u 13 sati.

4.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana mogu se izjaviti na slijedeći način:
Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe najkasnije  tri dana po završetku  javnog uvida na adresu  Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3,  21 312 Podstrana

Građani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi,  koja se nalazi  uz  Prijedlog Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom  pismenih primjedbi putem pošte najkasnije  tri dana po završetku  javnog uvida na adresu  Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3,  21 312 Podstrana

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj …