9. 07 2020 @ 20:36
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („ Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12) Općina Podstrana, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti objavljuje

O B A V I J E S T
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 23/2013) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac («Službeni glasnik Općine Podstrana» br. 25/2013), pokreće se izrada Izmjena i dopuna slijedećih prostornih planova:

  1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane
  2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih prostornih planova mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Podstrana, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne poslove, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana ili na telefon 021/330-256.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …