14. 07 2020 @ 18:13
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac II (UPU 8)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac II (UPU 8)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac II (UPU 8) održavat će se u vremenu od 28. 10. 2013. do 28. 11. 2013. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama bivše vjenčaone Općine Podstrana.

Preuzimanje:

  1. UPU područja Grljevac II (8) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  2. UPU područja Grljevac II (8) – Odredbe za provođenje Adobe Acrobat
  3. UPU područja Grljevac II (8) – 0. Granica obuhvata Adobe Acrobat
  4. UPU područja Grljevac II (8) – 1. Korištenje i namjena površina Adobe Acrobat
  5. UPU područja Grljevac II (8) – 2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet Adobe Acrobat
  6. UPU područja Grljevac II (8) – 2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetika i telekomunikacije Adobe Acrobat
  7. UPU područja Grljevac II (8) – 2.c Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba i odvodnja Adobe Acrobat
  8. UPU područja Grljevac II (8) – 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Adobe Acrobat
  9. UPU područja Grljevac II (8) – 4. Način i uvjeti gradnje Adobe Acrobat

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …