9. 07 2020 @ 20:44
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac I (UPU 7)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac I (UPU 7)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac I (UPU 7) održavat će se u vremenu od 28. 10. 2013. do 28. 11. 2013. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama bivše vjenčaone Općine Podstrana.

Preuzimanje:

  1. UPU područja Grljevac I (7) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  2. UPU područja Grljevac I (7) – Odredbe za provođenje Adobe Acrobat
  3. UPU područja Grljevac I (7) – 0. Granica obuhvata Adobe Acrobat
  4. UPU područja Grljevac I (7) – 1. Korištenje i namjena površina Adobe Acrobat
  5. UPU područja Grljevac I (7) – 2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet Adobe Acrobat
  6. UPU područja Grljevac I (7) – 2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Elektroopskrba i telekomunikacije Adobe Acrobat
  7. UPU područja Grljevac I (7) – 2.c Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda Adobe Acrobat
  8. UPU područja Grljevac I (7) – 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Adobe Acrobat
  9. UPU područja Grljevac I (7) – 4. Način i uvjeti gradnje Adobe Acrobat

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …