20. 10 2019 @ 6:47
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Mutogras (13)

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Mutogras (13)

Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12)  Načelnik Općine Podstrana objavljuje  Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu UPU Mutogras (13). pdf

Javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 31. svibnja do 8. lipnja  2013. godine. Ponovna javna rasprava odnosi se na promjene po prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz prve javne rasprave održane od 29. listopada do 29. studenog 2012 godine i promjene  u skladu s mišljenjem Zavoda za prostorno planiranje, Županije Splitsko-dalmatinske.

Tekstualni i grafički dio prijedloga UPU Mutogras  biti će izložen javnom uvidu u prostorijama  vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana,  svakog radnog dana od  8,00 do 12,00 sati, dok će nositelj izrade i izrađivač plana održat ponovno javno izlaganje Prijedloga plana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 4. lipnja 2013. godine s početkom u 12 sati.

Preuzimanje:

0. Postojeće stanje s granicom obuhvata pdf

  1. Korištenje i namjena površina pdf
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf
  4. Način i uvjeti gradnje

Također pogledajte

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj …