23. 11 2020 @ 22:53
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu

 

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana, dana 20. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o poništenju Oglasa za prijam u službu

Članak 1.

Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana, komunalnog djelatnika/ce, namještenika za održavanje javnih i inih površina (dva izvršitelja) na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-02/12-01/04, Urbroj: 2181/02-04/01-12-1 od 23. ožujka 2012. godine objavljen na oglasnoj ploči Općine Podstrana, dnevnom listu ”Slobodna Dalmacija” i internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26. ožujka 2012. godine.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostaviti će se svim kandidatima prijavljenim na Oglas i objaviti  na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Podstrana.

 

Klasa: 112-02/12-01/04                                                                                               PROČELNIK:

Ur.broj: 2181/02-04/01-12-6                                                                                     Ivica Tafra, dipl. iur.

Podstrana, 20. rujna 2012. godine

Također pogledajte

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Pomoćni radnik/-ca za održavanje javnih površina i groblja

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 1. listopada 2020. godine objavljen je …