2. 07 2020 @ 14:57
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Šćadin – sjever (UPU 14)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Šćadin – sjever (UPU 14)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Šćadin – sjever (UPU 14) održavat će se u vremenu od 10. 09. 2012. do 10. 10. 2012. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama vijećnice Općine Podstrana.

Preuzimanje:

  1. UPU područja Šćadin (14) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  2. UPU područja Šćadin (14) – Tekstualni dio Adobe Acrobat
  3. UPU područja Šćadin (14) – Namjena površina Adobe Acrobat
  4. UPU područja Šćadin (14) – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Adobe Acrobat
  5. UPU područja Šćadin (14) – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet Adobe Acrobat
  6. UPU područja Šćadin (14) – Način i uvjeti gradnje Adobe Acrobat

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …