12. 07 2020 @ 12:41
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Strožanac II (UPU 17)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Strožanac II (UPU 17)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Strožanac II (UPU 17) održavat će se u vremenu od 22. 08. 2012. do 22. 09. 2012. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama vijećnice Općine Podstrana.

Preuzimanje:

  1. UPU područja Strožanac (17) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  2. UPU područja Strožanac (17) – Obrazloženje Adobe Acrobat
  3. UPU područja Strožanac (17) – Odredbe za provođenje Adobe Acrobat
  4. UPU područja Strožanac (17) – Korištenje i namjena površina Adobe Acrobat
  5. UPU područja Strožanac (17) – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet Adobe Acrobat
  6. UPU područja Strožanac (17) – Način i uvjeti gradnje Adobe Acrobat

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …