6. 12 2019 @ 10:06
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Strožanac II (UPU 17)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Strožanac II (UPU 17)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Strožanac II (UPU 17) održavat će se u vremenu od 22. 08. 2012. do 22. 09. 2012. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama vijećnice Općine Podstrana.

Preuzimanje:

  1. UPU područja Strožanac (17) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  2. UPU područja Strožanac (17) – Obrazloženje Adobe Acrobat
  3. UPU područja Strožanac (17) – Odredbe za provođenje Adobe Acrobat
  4. UPU područja Strožanac (17) – Korištenje i namjena površina Adobe Acrobat
  5. UPU područja Strožanac (17) – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet Adobe Acrobat
  6. UPU područja Strožanac (17) – Način i uvjeti gradnje Adobe Acrobat

Također pogledajte

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj …