30. 10 2020 @ 23:21
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma temeljem čl. 21. Zakona o javnoj nabavi („NN“90/11) u 2012.

R.br. Predmet ugovora Evid.br. nabave Ev. broj objave Vrsta provedenog postupka Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta -subjekata u slučaju okvirnog sporazuma Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznosa od ugovorenog
1. Usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje obale i sportske lučice u Sv.Martinu i Studije utjecaja na okoliš za zahvat športske luke u Sv. Martinu  * 5-11/2011 N-02-V-142803-081111
i ispravak objave
N-14-V-143083-101111
otvoreni postupak-
-velika vrijednost
(po Zakonu  javnoj nabavi“ NN110/07 i 125/08)
Ugovor o JN

 

12.03.12.

Rok:sukladno planiranoj dinamici realizacije poslova, sastavnom dijelu DZN

zajednica ponuditelja-nositelj ponude-

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split

Definiran dinamikom realizacije pojedinih faza poslova iz DZN
2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Mosorskoj i Tavelićevoj ulici III/1-2012 2012/S 002-0007361 otvoreni postupak- mala vrijednost

(po Zakonu  javnoj nabavi“ NN90/11)

Ugovor o JN

748.340,36 kn

19.06.2012.

Rok:

4 mjeseca

KAVELJ, d.o.o., Split 19. 10.12.
3. Nabava, isporuka i ugradba rasvjetnih stupova i ostalih pratećih elemenata od Zvnimirove ulice do igrališta Petrićevo II/2-2012 2012/S 002-0012825 otvoreni postupak-mala vrijednost

(po Zakonu  javnoj nabavi“ NN90/11)

Ugovor o JN

431.890,00 kn

19.06.2012.

Rok:

1 mjesec

ZNAM d.o.o., Solin 19.07.12.
4. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Galije III/5-2012 2012/S 002-0014127 otvoreni postupak- mala vrijednost

(po Zakonu  javnoj nabavi“ NN90/11)

Ugovor o JN

498.538,00 kn

02.07.2012.

Rok:

2 mjeseca

KAVELJ, d.o.o., Split 02.09.12.
5.
6.
7.
8.

* Postupak nabave usluge je započeo u 2011., ali je okončan sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u 2012.- izrada projektne dokumentacije obalnog pojasa i Studije utjecaja na okoliš za sportsku lučicu „Sv. Martin“. Stoga će se navesti u registru sklopljenih ugovora u 2012.

Podstrana, lipanj 2012.

Također pogledajte

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 34. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” 35/2018) …