2. 07 2020 @ 13:27
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma temeljem čl. 21. Zakona o javnoj nabavi („NN“90/11)

 

R.br. Predmet ugovora Evid.br nabave Ev. broj objave Vrsta provedenog postupka Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta (subjekata) u slučaju okvirnog sporazuma Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznosa od ugovorenog
1. radovi- izgradnja javne rasvjete u Gornjoj Podstrani (II faza) III-1/2011 N-16-M-123205-
-030611
otvoreni postupak-

-mala vrijednost

Ugovor o JN
437.054,00
4.08.11.
Rok:120 dana od potpisa ugovora
„TEHNO-
-ELEKTRO“, d.o.o., Đakovo
2. roba-pres kontejner i komunalno vozilo VIII-1/2011 N-16-M-115535-140411 otvoreni postupak
-mala vrijednost
Ugovor o JN
139.900,00 kn
-komunalno vozilo
Ugovor o JN
104.400,00 kn
-presss kontejner
15.06.11
Rok:60 dana od potpisa ugovora
15.06.11
Rok:60 dana od potpisa ugovora
“GRADITIN“, d.o.o.
Sesvete
19.07.11.

22.08.11.

139.900,00 kn

104.400,00 kn

ukupno
244.299,96  kn

3. Radovi-
-izgradnja sustava odv. otp. voda i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kaline
II-1/2011 N-02V-125865–210611 otvoreni postupak
-mala vrijednost
Ugovor o JN
224.231,81 kn
12.09.11
Rok.100 dana. od potpisa ugovora
gr.obrt „Sabljić“
Podstrana
1.12.11. 224.231,81 kn

 

4. Radovi
– izgradnja sustava odv. otp. voda u Mislavovoj ulici
II-3/2011 N-02-
-13378-010411
Otvoreni postupak-velika vrijednost Ugovor o JN
511.670,79
08.06.11
Rok:120 dana od dana 16.08.11.
„Martin“, d.o.o.
Podstrana
511.670,79 kn
5. Radovi-rekonstrukcija zida na starom groblju „Sv. Martin“ VI-14/2011 N-16-M-130116-220711 otvoreni postupak
-mala vrijednost
Ugovor o JN
153.522,95 kn
18.10.11
Rok:100 dana. od potpisa ugovora
gr. obrt
„Krešo Gabrić“,
Šibenik
153.522,95 kn
6. Radovi-sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Don Petra Cara II-5/2011 N-16-M-138736-061011 otvoreni postupak
-mala vrijednost
Ugovor o JN
338.101,92 kn
12.12.11
Rok:100 dana. od potpisa ugovora
„Martin“, d.o.o.
Podstrana
7. Radovi-radovi uređenja dječjeg igrališta VI-15/2011 N-16-M-130094–220711 otvoreni postupak
-mala vrijednost
Ugovor o JN
167,220,20 kn
18.10.11
Rok:100 dana. od potpisa ugovora
gr. obrt
„Građevno Zec,“
Split
167.220,20 kn
8. Radovi-izgradnja sustava odvodnje otp. voda-priključni kolektor u Hercegovačkoj ulici na kolektor u  D-8 otvoreni postupak
-mala vrijednost
Ugovor o JN
74.751,00 kn
18.10.11
Rok:100 dana. od potpisa ugovora
Braniteljska građ.obrt. zadruga
„Tvrda stina“

Postupak nabave usluge je započeo u 2011., ali je okončan sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u 2012.- izrada projektne dokumentacije obalnog pojasa i Studije utjecaja na okoliš za sportsku lučicu „Sv. Martin“. Stoga će se navesti u registru sklopljenih ugovora u 2012.

Podstrana, svibanj 2012.

Također pogledajte

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj, 36/15 i …