26. 05 2020 @ 14:27
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Sv.Martin – sjever (15) i o Prijedlogu UPU-a područja Šćadin (12)

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Sv.Martin – sjever (15) i o Prijedlogu UPU-a područja Šćadin (12)

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (< NN> br. 76/07) načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu UPU-a Sv.Martin – sjever (15) i o Prijedlogu UPU-a područja Šćadin (12)

  1. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Sv.Martin – sjever (15) i o Prijedlogu UPU-a područja Šćadin (12) trajat će od 6. lipnja do 6.srpnja  2011. godine.
  2. Tekstualni i grafički dio Prijedloga navedenih urbanističkih planova uređenja biti će izložen javnom uvidu u prostorijama  vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od  8,00 do 12,00 sati.

Preuzimanje:

  1. UPU 15 – Korištenje i namjena površina (.dwf)
  2. UPU 15 – Način i uvjeti gradnje  (.dwf)
  3. UPU 15 – Sažetak za javnost (.pdf)
  4. UPU 12 – Korištenje i namjena površina  (.dwf) 
  5. UPU 12 – Način i uvjeti gradnje (.dwf) 
  6. UPU 12 – Sažetak za javnost  (.pdf)

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU dijela područja OŠ Strožanac

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, članak 102., („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i …