23. 08 2019 @ 8:32
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Strožanac II (17)

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Strožanac II (17)

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (< NN> br. 76/07) načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu UPU-a Strožanac II (17) – Podstrana.

  1. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Strožanac II (17)-Podstrana trajat će od 23. svibnja do 22. lipnja  2011. godine.
  2. Tekstualni i grafički dio Prijedloga navedenih urbanističkih planova uređenja biti će izložen javnom uvidu u prostorijama  vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od  8,00 do 12,00 sati.

Preuzimanje:

  1. UPU 17 – Korištenje i namjena površina
  2. UPU 17 – Oblici korištenja
  3. UPU 17 – Način i uvjeti gradnje
  4. UPU 17 – Sažetak za javnost

Također pogledajte

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj …